อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2563

อบจ.ราชบุรี โดยนายจักณรินทร์  โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.ราชบุรี  นำข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีอย่าง พร้อมเพรียง ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง  จ.ราชบุรี 

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์ชัย วิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ ในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลให้โรงพยาบาลบ้านโป่ง

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  มีนายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำผู้สูงอายุและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้กิจกรรมร่วมกันเป็นตัวสร้างเครือข่าย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง  มีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมือง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยอำเภอจอมบึง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำผู้สูงอายุในเขตอำเภอจอมบึง 17 ชมรม จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 70 คน มีระยะเวลาการอบรม 1 วัน  ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมบึง  จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก