อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ    รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยสมาชิกฯ เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายบังคม  และพวงมาลา  พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ   มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันEGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีรับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันEGAT            ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2  จากนายวีรัส ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธี  มีพลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2561  ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรีโดยมีนายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์ ประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ           มีคณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี           หน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคสังคม นักวิชาการ และสื่อมวลชนเช้าร่วมประชุม

 

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561   จำนวน 6 คน พร้อมต้อนรับ น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรีคนใหม่และร่วมสดงความยินดีกับรองปลัด อบจ.ราชบุรี ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์และปลัดอบจ.เพชรบุรี  โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก  อบจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ รองปลัด อบจ.ราชบุรีทั้ ง 2 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหารภัตตาคารลอยแก้ว อ.เมืองราชบุรีโดย  มี รองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภาฯสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

อบจ.ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561     มีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเล่นกีฬา การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย การแข็งขันกรีฑาอนุบาลครั้งนี้ประกอบด้วยกีฬาประเภทลู่และประเภทลาน มีนักยุวกีฑาเข้าร่วมการแข็งขัน จำนวน 750 คน จากสถาบันการศึกษาในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง สถานศึกษาสังกัดพื้นที่เขต1และเขต2 จำนวน 17 แห่ง สถานศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง ทั้งชายและหญิง โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา 7 ประเภท ได้แก่ วิ่งระยะสั้น 40 เมตร 50 เมตร 60 เมตร วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ขว้างบอล และยืนกระโดดไกล  มีคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้ปกครองและประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

 

6 หน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง และการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอัยการ สหาวิชาชีพ และชุมชน ร่วมขจัดความรุนแรง  ต่อผู้หญิงและเด็กในการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอัยการจังหวัดราชบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี ตำรวจภูธรราชบุรีและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกล่อลวงในเด็กและสตรีทุกรูปแบบ มีพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ มีเด็กและสตรี ในเขตอำเภอโพธารามเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการต้นไม้เพื่อโลกสีเขียว (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)ประจำปี พ.ศ.2561

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการต้นไม้เพื่อโลกสีเขียว      (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปี 2561  มีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี     เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยได้ถูกทำลายเป็นอย่างมากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ทำให้เกิดความผันแปรและความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด        มีนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์   ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2561 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ หมู่4 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีนายประทีป นทีทวีวัฒน์   นายอำเภอปากท่อให้การต้อนรับ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมโครงการดังกล่าว      กว่า 500 คน พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี มีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561  มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหารฯ สมาชิก อบจ.ราชบุรี คณะกรรมการสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องข้าวระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ      สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกบูทนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี  มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีระดับหมู่บ้าน ผู้แทนองค์กรเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 1,000 คน จัดโดย อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อบจ.ราชบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256 โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี      เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา        พิธีลงนามถวายพระพร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี  พร้อมด้วย นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  สิงหาคม  2561  มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

 

อบจ.ราชบุรีร่วมกับโรงเรียน อบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์)จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียน อบจ.รบ.1      (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายสุธี เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การมอบโล่แม่ดีเด่นปราจำปี 2561 และการแสดงของนักเรียน และการอ่านเรียงความเรื่อง “แม่ของฉัน”โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความและการประกวดร้องเพลง“แม่” ในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูก.