อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

 

 

อบจ.ราชบุรี โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชุรี นำสมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” มีนายชยาวุธ จันทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”  และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชน     รุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป       มีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด       อย่างพร้อมเพรียง

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 ประจำปี2561

งานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน  2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานจำนวน 335,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพล โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายศักดิ์ชัย   พิศาลผล เลขานุการ นายกอบจ.ราชบุรี เป็นตัวแทนนายกอบจ.ขึ้นรับโล่ห์ผู้สนับสนุนการจัดงาน  พิธีเปิดมีกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงแสง สี เสียง ที่สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำจอมพล   การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จถ้ำจอมพล การเดินแบบผ้าไทย การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท และกิจกรรมการปีนเขา เข้าถ้ำ ปลูกคูนบนเขาจอมพล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงและการแข่งขันชกมวยไทย

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561

   

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561  นายศักดิ์ชัย วิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันที่ระลึก   พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มีนายชยาวุธ จันทร    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดแถลงข่าวเตรียมจัดประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วย นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางเพ็ญพร พลายแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวจัดประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย     การแสดงแสง สี เสียง ที่สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำจอมพล การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จถ้ำจอมพล การเดินแบบผ้าไทย กิจกรรมการปีนเขา เข้าถ้ำ ปลูกคูนบนเขาจอมพล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงและการแข่งขันชกมวยไทย          องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 335,000 บาท

 

 

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ    รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยสมาชิกฯ เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายบังคม  และพวงมาลา  พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ   มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันEGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีรับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันEGAT            ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2  จากนายวีรัส ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธี  มีพลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2561  ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรีโดยมีนายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์ ประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ           มีคณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี           หน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคสังคม นักวิชาการ และสื่อมวลชนเช้าร่วมประชุม

 

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561   จำนวน 6 คน พร้อมต้อนรับ น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรีคนใหม่และร่วมสดงความยินดีกับรองปลัด อบจ.ราชบุรี ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์และปลัดอบจ.เพชรบุรี  โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก  อบจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ รองปลัด อบจ.ราชบุรีทั้ ง 2 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหารภัตตาคารลอยแก้ว อ.เมืองราชบุรีโดย  มี รองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภาฯสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

อบจ.ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฑาอนุบาล ในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561     มีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเล่นกีฬา การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย การแข็งขันกรีฑาอนุบาลครั้งนี้ประกอบด้วยกีฬาประเภทลู่และประเภทลาน มีนักยุวกีฑาเข้าร่วมการแข็งขัน จำนวน 750 คน จากสถาบันการศึกษาในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง สถานศึกษาสังกัดพื้นที่เขต1และเขต2 จำนวน 17 แห่ง สถานศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง ทั้งชายและหญิง โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา 7 ประเภท ได้แก่ วิ่งระยะสั้น 40 เมตร 50 เมตร 60 เมตร วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ขว้างบอล และยืนกระโดดไกล  มีคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้ปกครองและประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

 

6 หน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง และการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอัยการ สหาวิชาชีพ และชุมชน ร่วมขจัดความรุนแรง  ต่อผู้หญิงและเด็กในการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอัยการจังหวัดราชบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี ตำรวจภูธรราชบุรีและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกล่อลวงในเด็กและสตรีทุกรูปแบบ มีพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ มีเด็กและสตรี ในเขตอำเภอโพธารามเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน