อบจ.ราชบุรีบันทึกเทปถวายพระพร5ธันวาคม2558

1 2 3

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยว สุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี และนายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำคณะ ส.อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (ช่อง11) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 พร้อมได้มอบของที่ระลึกให้กับทีมงานฝ่ายรายการของสถานีดังกล่าว ฯ

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2558

3 1 2 4 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกอบจ.ราชบุรี นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำสมาชิก ฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าสำนักงาน อบจ.ราชบุรี โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 อย่างพร้อมเพรียง

 

อบจ.ราชบุรีสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่7ประจำปี2558เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

1 2 3 4 5 6

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ราชบุรี เป็นเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 300,000 บาท มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการการจัดงานร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี โดยนายกอบจ.ราชบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า อบจ.ราชบุรีมีหน้าที่ รับผิดชอบการแสดง แสง สี เสียง ตอน “ศึกบางแก้ว” ในพิธีเปิดงานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ เวทีริมเขาถ้ำจอมพล ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงาน “ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่7 ประจำปี2558” ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี