อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

1 4 5 6 7 3 2

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์   ปลัด อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2559  โดยมี    นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ     เมื่อวันที่ 17 กุมถาพันธ์ 2521 เห็นชอบให้จัด “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

อบจ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระสี่มุมเมือง

3.00 x 6.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สรงน้ำพระ
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง)
ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป
ณ วิหารจตุรมุขบนเขาแก่นจันทน์

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11

1 24 5 3 9 10

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายวันชัย   ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11 จากสำนักส่งเสริมและการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์จตุพร บานชื่น หัวหน้าคณะนำนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ”  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์   ปลัด อบจ.ราชบุรี เป็นวิทยากบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว มีพล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ที่ปรึกษานายก อบจ.ราชบุรี นายสมคิด อโศกสกุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีรับมอบ”สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข ” จากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

12 1 2 7 4 5 6

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานรับมอบชุดออกกำลังกาย “สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข ” จากนายนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)และนางพรเพ็ญ อรัณยะนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานจังหวัดราชบุรี เขาแก่นจันทน์ มี ปลัด อบจ.ราชบุรี รองปลัด อบจ.ราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบสวนสุขภาพในครั้งนี้ โดยบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้มอบ”สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข ” ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีได้ใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อไป

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

1 23 467

 

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  พ.ศ.2559 ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปี พ.ศ. 2448 โดยมี  นายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559  มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.ราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ   มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

 

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครตำรวจบ้าน รุ่นที่ 2

1 2 3 4 6 5

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 อบจ.ราชบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครตำรวจบ้าน รุ่นที่ 2  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ  รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว มีนางรศริน  ไตรศุภโชค  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในหลักวิธีป้องกันอาชญากรรม เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การปฏิบัติงานและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและตำรวจ เพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจบ้าน  มีอาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน มี       พ.ต.อ.ภัคภน เล็กท่าไม้   ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง ให้การต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร อบจ.ราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559  ณ อาคารเอนกประสงค์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง

อบจ.ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “หินกองเกมส์” ครั้งที่6

0

102 8 7 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  ณ สนามโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์ป)  ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี  นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “หินกองเกมส์” ครั้งที่ 6 มีนางนงลักษณ์ ชิ้นปลิ่นเกลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายตามความถนัดช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ของนักเรียนให้แข็งแรง และมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการประสานความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนตำบลหินกอง ซึ่งประกอบด้วย 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุถัมภ์),โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่12) ,โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สัมฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)และโรงเรียนวัดหนองตาหลวง โดยจะดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 มีการแข่งขันกีฬา

จำนวน 6 ประเภทกีฬาได้แก่

1.ฟุตบอล 7 คน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา ,

2.เปตอง ระดับอนุบาล และประถมศึกษา,

3.วอลเลย์บอล ระดับประถมศึกษา,

4.เซปัคตระกร้อ ระดับประถมศึกษา,

5.เทเบิลเทนนิส ระดับประถมศึกษา,

6.กรีฑาระดับอนุบาล และประถมศึกษา

ในการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “หินกองเกมส์” ครั้งที่ 6 ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ราชบุรี 90,000 บาท และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด สาขาโรงไฟฟ้าเอนเนอจี้ สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว พร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัดฯ

4 6

1 2

35

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์         ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม/สัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มี พ.ต.ท.ปิยะ ด้วงพิบูลย์ รองผู้กับกับการสอบสวน กองกำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    พ.ต.ท.กฤช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และทีมงานจาก ปปป. เป็นวิทยากร มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการให้กับผู้เข้ารับการอบรม  มีข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวกว่า 50 คน

งานประชันเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2559”

1 2 3 7 4 5 6

8

 

บรรยากาศงานประชันเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงาน ” ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2559″ เมื่อคืนวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ เวทีกลางหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้ส่งนายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ส.อบจ.ราชบุรี เขต อ.ดำเนินสะดวก เป็นตัวแทน อบจ.ราชบุรี ขึ้นร้องเพลงในงานดังกล่าว              มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 112 แห่ง    ร่วมประชันเพลงกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์เป็นจำนวนมาก

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครตำรวจบ้าน รุ่นที่1

4 1 2 3

65

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 อบจ.ราชบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านคาได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครตำรวจบ้าน รุ่นที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทน์  ต.หนองพันจันทน์  อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี                                 โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว         มีนางรศริน  ไตรศุภโชค  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในหลักวิธีป้องกันอาชญากรรม เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การปฏิบัติงานและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง มีนายทองเจือ อุดร นายก อบต.หนองพันธ์จันทน์  พ.ต.ท.วิโรจน์  ศักดิ์สมบูรณ์  รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านคา  รองปลัด  อบจ.ราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทน์  จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบ้านคา