อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

1 72.1 5 4

วันที่ 27 ตุลาคม 59 เวลา 15.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  อำเภอเมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี นายสุรพล            แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  ได้นำข้าราชการในสังกัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรี ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

 

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

 

2 3 4 5 8

อบจ.ราชบุรี โดยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชุรีพร้อมด้วยนายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำสมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

 

1 5 3 4 2

วันที่ 19 ตุลาคม 59 เวลา 15.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  อำเภอเมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี นายสุรพล         แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  ได้นำข้าราชการในสังกัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช มีหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรี ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1 2 3 6 7 4 8 5 9 10 11

        อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายวันชัย     ธีระสัตยกุล  นายก  อบจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีรองนายกฯ ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

1 2 65 4

                วันที่ 14 ตุลาคม 59  ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร  อำเภอเมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   จัดพิธีสรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ              โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี  นายพงษ์ศักดิ์   กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี            นางสาวสุกัญญา   ทรัพย์ประเสริฐ  นางเพ็ญพร พลายแก้ว รองปลัด อบจ.ราชบุรี นางรศริน ไตรศุภโชค  หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ราชบุรี  นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มีหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรี ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกข์และอยู่ในอาการโศกเศร้าตลอดพิธี

 

นายก อบจ.ราชบุรี บริจาคเงินเป็นทุนในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

72

1 5

เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2559 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดป้ายอาคารบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ณ อาคาร “เรือนบ้านเรา” บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด  ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี มีนายสุรพล แสวงศักดิ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ โดยในงานดังกล่าว   นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี ( วิสาหกิจเพื่อสังคม) ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธี  มีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจิมป้ายอาคารดังกล่าว มีอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีและประชาชน  ร่วมในงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

อบจ.ราชบุรี มอบเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตา (Heidelberg) ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี

2 1 3

45

อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณ ปี 2559 จำนวน 3,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตา (Heidelberg) ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีพิธีมอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารีอำนวยการ 2 โรงพยาบาลราชบุรี มีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานมอบ     นายณรงค์ เห็นประเสริฐแท้  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว มีผู้บริหารของ อบจ.ราชบุรีและโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว