อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ฯ

2 1 6 5 4 7

วันที่ 1 ธันวาคม 59 เวลา 15.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  อำเภอเมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  ได้นำข้าราชการในสังกัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลเดช มีหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรี ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก