อบจ.ราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่นประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 อบจ.ราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561  โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว   มีนายสุวัชร       อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมให้กำลังแก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ปกครองเยาวชนที่มีพฤติกรรมแห่งความผิดที่ไม่รุนแรง  มีรองนายกอบจ.ราชบุรี สมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการและผู้พิพากษาสมทบ จ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี