องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3   นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน  ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพรวมถึงการเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารศูนย์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนางสาวอรุณศรี ภูวพาณิช อัยการ คสช.ราชบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับคณะดังกล่าว  มีรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ มีนายสินชัย ทรัพย์สิน นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนิติกรดังกล่าว จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางเพ็ญพร พลายแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายก  อบจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีรองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี           ได้จัดพิธี ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561