อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

 

 

อบจ.ราชบุรี โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชุรี นำสมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” มีนายชยาวุธ จันทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”  และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชน     รุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป       มีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด       อย่างพร้อมเพรียง

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 ประจำปี2561

งานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน  2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานจำนวน 335,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพล โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายศักดิ์ชัย   พิศาลผล เลขานุการ นายกอบจ.ราชบุรี เป็นตัวแทนนายกอบจ.ขึ้นรับโล่ห์ผู้สนับสนุนการจัดงาน  พิธีเปิดมีกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงแสง สี เสียง ที่สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำจอมพล   การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จถ้ำจอมพล การเดินแบบผ้าไทย การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท และกิจกรรมการปีนเขา เข้าถ้ำ ปลูกคูนบนเขาจอมพล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงและการแข่งขันชกมวยไทย