อบจ.ราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัด โครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยโครงการนี้จัดขึ้นตามข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ที่ลงลายมือชื่อร่วมกัน      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ป้องกันและ   ลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  โดยกำหนด จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น มีครอบครัวเข้ารับการอบรม จำนวน 25  ครอบครัว มีนายเด่นชัย ศรีจุลฮาต   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวโอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้พิพากษาศาลสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมฯ โดยมีทีมวิทยากรจากค่ายวาสนาดีแคมป์มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องวันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชน และเยาวชนจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าว  อย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชน และเยาวชนจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าว  อย่างพร้อมเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณเวทีสนามโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนายธนพนธ์  แสงสว่าง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.รบ.1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากผู้บริหารอบบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562

อบจ.ราชบุรีนำร้านค้าที่มีชื่อเสียงและหาทานยากมีรสชาติอร่อยไปสาธิต ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการเข้าร่วมการจัดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2562 โดยนำร้านค้าที่หาทานยากและมีรสชาติอร่อยเป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัดราชบุรี ไปจำหน่ายในงาน และในวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้นำข้าวทอดกระทงทองของกลุ่มสตรีตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปสาธิตในงานและแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานอุ่นไอรักฯ ได้รับประทาน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่เข้ามาร่วมชมการสาธิตการทำข้าวทอดกระทงทอง โดยงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่  9 ธ.ค. 2561 – 19 ม.ค. 2562                   ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ฯ

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2561 นายศักดิ์ชัย วิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ     มีหน่วยงานราชการ ทหาร  ตำรวจ พ่ อค้า  ประชาชน นักเรียน  นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

อบจ.ราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 อบจ.ราชบุรีร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดราชบุรีและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบช่อดอกไม้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรีที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรระดับดี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก การกล่าวสุนทรพจน์โดยเด็กออทิสติก การมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการ จำนวน 20 ราย การมอบรถเข็นและรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ จำนวน 10 ราย การแสดงของเด็กออทิสติก การจัดนิทรรศการ การให้บริการปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของคนพิการ การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้พิการ  การบริการศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยความพิการ และการจับสลากมอบของขวัญ/ของรางวัลให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน  โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวกว่า 1,000 คน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มีชมรม ห้างร้าน บริษัทฯผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดราชบุรีสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับผู้พิการ

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด”

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น “เมืองไทยใสสะอาด” ให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      ณ ห้องประชุม (ชั้น4) อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)  อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ      มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ      นายสม เอี้ยวสุวรรณ  รองนายกอบจ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์    เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวนกว่า 100 คน วิทยากรจากสำนักงานปปช.จังหวัดราชบุรี     มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว.

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก    อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ มีนางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ นายสม เอี้ยวสุวรรณ  รองนายกอบจ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวนกว่า 200 คน วิทยากรนายประวิทย์  เปรื่องการ ผู้ชำนาญการพิเศษและอนุกรรมการด้านมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.จ.กท. และก.อบต. มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี             นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี         ประจำปี 2561  ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  มีนายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการจับฉลากมอบรางวัลให้ผู้มาร่วมงาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี