อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี ,กรมการทหารช่าง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงเขาแก่นจันทน์จังหวัดราชบุรี มีพลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16         เป็นประธานในพิธี มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรีมีพื้นที่ในความรับผิดชอบให้การสงเคราะห์ทั้งหมด 4 จังหวัด คือจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกนอกประจำการ รวม 13,489 คน