อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม   2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกออบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  โดยมีนายชยาวุธ จันทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4              มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กับคณะศึกษา        ดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสระบุรี 2 จำนวน 86  คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นำคณะโดยนายจำเนียร ทิพย์มล คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2 ตำบลหนองปลาหมอ  มีดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว   มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 พ.ต.อ.ชาลี  สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ      โดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครดูแลคนพิการ คนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีมาบรรยายให้ความรู้ จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

พิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 62 เวลา 16.00 น. บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างพร้อมเพรียง

พิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 62 บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์
จากนั้นข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน
ที่พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองได้ร่วมกันใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อนึ่งจังหวัดราชบุรี
กำหนดจัดพิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และวันจันทร์ที่ 6
พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.
จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง