อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมให้มัคคุเทศก์น้อย ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้เป็นมัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนในชุมชนและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อย่างถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด   จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน  2562 ในวันแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้  วันที่สองฝึกภาคปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ วัดโชติทายการาม บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก สวนเกษตรผสมผสานแม่ทองหยิบ    โดยมีทีมวิทยากร สาขาด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม  กว่า  100 คน

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องใน         วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง     จ.ราชบุรี 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อบจ.ราชบุรี โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานายก อบจ.ราชบุรีเป็นผู้แทนนายก อบจ.ราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี