อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี(อสม.) ประจำปี พศ.2562

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี (อสม.) ประจำปี พศ.2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีนายวันชัย     ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีพ.ต.อ.ชาลี   สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน มีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานการจัดโครงการเพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอดำเนินสะดวก เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะวกและโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

                     อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีปล่อยพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี  นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 12  สิงหาคม  2562  มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

อบจ.ราชบุรีร่วมกับโรงเรียน อบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียน
อบจ.รบ.1     

(วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562          โดยมีนางสาวสุกี  ศรีสุเทพ ปลัดอบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายอรรถพล
พระลักษณ์ รองประธานสภาอบจ.ราชบุรี   หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบไปด้วย การมอบโล่แม่ดีเด่นประจำปี 2562 และการแสดงของนักเรียน
และการอ่านเรียงความเรื่อง   “แม่ของฉัน”
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความ ในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูก.

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นางสพิทยาภรณ์ หิรัญพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน “รพีราชบุรี 62”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยมีนายฉัตรชัย  รุจิตานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลจังหวัดราชบุรี มีนายชยาวุธ จันทร      ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีและในสังกัดกระทรวงยุติธรรม         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมวางพวงมาลาในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง