อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562

                อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562  นายศักดิ์ชัย วิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันที่ระลึก   พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มีนายชยาวุธ จันทร    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี
เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปมอบเครื่องกระตุกหัวใจ
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีพิธีมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ได้อุดหนุนงบประมาณ ปี 2562(เพิ่มเติม)  ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 7,800,000
บาท จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 60 เครื่อง นำไปติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ทั้ง 10 อำเภอ
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 มาตรา 17 (19) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาล
การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งการอุดหนุนงบประมาณจำนวนดังกล่าวนี้
อบจ.ราชบุรีอุดหนุนเพิ่มเติมให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หลังจากได้อุดหนุนให้จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 15
เครื่อง งบประมาณ 1,950,000 บาท ไปครั้งหนี่งแล้ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้จัดซื้อและนำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พศ.2563 อบจ.ราชบุรี
ยังได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 12,220,000 บาท
จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 94 เครื่อง
เพื่อนำไปติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครบทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี
โดยหวังว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จะได้นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติใช้ในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลพล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมคำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาน้อยพาณิชย์อนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ   มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน

อบจ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินในโครงการวิ่งการกุศล “รวมพลังชุมชน คนดีศรีทุ่งแจง”

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับคณะนักวิ่งจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งแจงและประชาชนชาวตำบลแก้มอ้น พร้อมกับมอบเงินบริจาคจากบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปสมทบการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายนายธนกฤต   วิรุฬภูติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขต 2 นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เป็นผู้นำคณะวิ่งมาจากโรงเรียนบ้านทุ่งแจง สิ้นสุดเข้าสู่เส้นชัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์ชัย วิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

พิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดการบริการสาธารณะ เรื่อง การจัดหาและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดราชบุรี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

                   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ การจัดหาและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างองค์การบริหาส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  และพลตำรวจตรี อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี   ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจร และการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ในการดำเนินงานเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)  ในเชตพื้นที่จังหวัดราชบุรี  บนเส้นทางหลัก ทางเลี่ยงเมือง ถนนเพชรเกษมในเขตจังหวัดราชบุรีตลาดสาย และสถานที่ท่องเที่ยว   อาทิ เช่น อำเภอสะดวก อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา มีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯร่วมเป็นพยาน  และร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2562

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2562      จำนวน 4 คน โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก  อบจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิตพร้อมมอบของ   ที่ระลึก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เครื่องจักรกลเขาแก่นจันทน์ อ.เมืองราชบุรีโดย  มี รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว