องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 4  นางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กับคณะศึกษาดูงานจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 80 จำนวน 80  คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของการวางแผน มีดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว  มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ  พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี  ประจำปี 2562  ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  มีนายชยาวุธ จันทร          ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการจับฉลากมอบรางวัลให้ผู้มาร่วมงาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักรช 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย  พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี    นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นทุกจังหวัดโดยมี  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสนใจการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่ดี  กิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน จังหวัดราชบุรีกำหนดจุดปล่อยตัว และเส้นชัยที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี มี 3 ประเภทการแข่งขันคือ ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดิน – วิ่ง (Fun Run) ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่เวลา 05.00 น. 05.45 น. และ 06.30 น. ตามลำดับ ท่ามกลางอากาศเย็นอุณหภูมิอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส การเดิน-วิ่งในครั้งนี้มีส่วนราชการ เอกชนและประชาชนสนใจร่วมในกิจกรรมกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีใส่บาตรและวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2562

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม  ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ           มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน