อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25  เมษายน 2563 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบพิธี  โดยพิธีจัดขึ้นอย่างกระชับ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.ราชบุรีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Covid-19 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จังหวัดราชบุรี

                 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Covid-19 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จังหวัดราชบุรี  มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่มีทั้งหมด 20 คัน 10 อำเภอ  โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถ ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์

อบจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์  เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ (31 มีนาคม 2563) นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้นำผู้คณะบริหาร สมาชิกฯและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาด covid-19 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง   โดยมี   
แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นตัวแทนรับมอบ
มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  อบจ.ราชบุรี ได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี
พ.ศ.2562  ให้แก่ให้โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน
9,660,000 บาท และทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการจัดหารถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 1 คัน  เพื่อใช้ในการเอกซเรย์ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ดูแลรักษาพยาบาลต่อไป
โดยมีพิธีมอบ ณ ชั้นล่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี