องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมงาน “ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมงาน “ราชบุรี รวมใจภักดิ์    จักรีวงศ์”  ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ถนนวรเดช อำเภอเมืองราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมกันเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี ภายในงาน เนื่องในโอกาสวันจักรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่ 1     ที่ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้งยังทรงเคยรับราชการในตำแหน่ง “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี”เมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

โดยในงานได้ใช้สถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ซึ่งเดิมเป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรีเก่า และมีอายุเกือบหนึ่งร้อยปี โดยตกแต่งแบบย้อนยุค ประดับไฟโดยรอบ พร้อมเชิญชวนส่วนราชการ และประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุคหรือเสื้อผ้าตามชาติพันธุ์ทั้ง 8 สำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และช่วงค่ำชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์พระราชประวัติและพระวีรกรรมของรัชกาลที่ 1

Leave a Reply