อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2561  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิด          โครงการฯ มีนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภาฯพร้อมด้วยสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด มีนางสาวสายฝน ภานุมาศ ผอ.โรงเรียนบ้านคาให้การต้อนรับ

Leave a Reply