องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ประจำปี2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก   โดยมีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ    นายวรากุล หงส์เทียบ ผอ.โรงเรียนสายธรรมจันทร์ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2561

 

Leave a Reply