อบจ.ราชบุรีจัดโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับนักเรียนและครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 8 โดยมี   นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561    ณ ค่ายวาสนาดีแคมป์ ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี มีผู้บริหารสถานศึกษาฯสมาชิกฯ    หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

Leave a Reply