อบจ.ราชบุรีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายก  อบจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีรองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี           ได้จัดพิธี ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

 

Leave a Reply