อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ (พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ให้กับ CMO จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมคณะ ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทแอ็กโก คอมเมอร์ส กรุ๊ป (ตลาดศรีเมือง) มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตลาดประชารัฐให้กับผู้เข้ารับการอบรม

Leave a Reply