อบจ.ราชบุรีร่วมกับโรงเรียน อบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์)จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียน อบจ.รบ.1      (วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายสุธี เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การมอบโล่แม่ดีเด่นปราจำปี 2561 และการแสดงของนักเรียน และการอ่านเรียงความเรื่อง “แม่ของฉัน”โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความและการประกวดร้องเพลง“แม่” ในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูก.

Leave a Reply