อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อบจ.ราชบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256 โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี      เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา        พิธีลงนามถวายพระพร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี  พร้อมด้วย นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  สิงหาคม  2561  มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

 

Leave a Reply