อบจ.ราชบุรีจัดโครงการต้นไม้เพื่อโลกสีเขียว (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)ประจำปี พ.ศ.2561

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการต้นไม้เพื่อโลกสีเขียว      (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปี 2561  มีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี     เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยได้ถูกทำลายเป็นอย่างมากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ทำให้เกิดความผันแปรและความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด        มีนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์   ประธานสภา อบจ.ราชบุรี  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2561 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ หมู่4 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีนายประทีป นทีทวีวัฒน์   นายอำเภอปากท่อให้การต้อนรับ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมโครงการดังกล่าว      กว่า 500 คน พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ

Leave a Reply