6 หน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง และการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอัยการ สหาวิชาชีพ และชุมชน ร่วมขจัดความรุนแรง  ต่อผู้หญิงและเด็กในการป้องกันการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอัยการจังหวัดราชบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี ตำรวจภูธรราชบุรีและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกล่อลวงในเด็กและสตรีทุกรูปแบบ มีพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ มีเด็กและสตรี ในเขตอำเภอโพธารามเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

Leave a Reply