อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดงานสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561   จำนวน 6 คน พร้อมต้อนรับ น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรีคนใหม่และร่วมสดงความยินดีกับรองปลัด อบจ.ราชบุรี ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์และปลัดอบจ.เพชรบุรี  โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก  อบจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ รองปลัด อบจ.ราชบุรีทั้ ง 2 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหารภัตตาคารลอยแก้ว อ.เมืองราชบุรีโดย  มี รองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภาฯสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

Leave a Reply