การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรีโดยมีนายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์ ประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ           มีคณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี           หน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคสังคม นักวิชาการ และสื่อมวลชนเช้าร่วมประชุม

 

Leave a Reply