อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีใส่บาตรและวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2562

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม  ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ           มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน   

Leave a Reply