องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี  ประจำปี 2562  ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  มีนายชยาวุธ จันทร          ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการจับฉลากมอบรางวัลให้ผู้มาร่วมงาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

Leave a Reply