อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา  มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบ มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครบถ้วนทั่วถึง ในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น  โดยมอบหน้ากากผ้า ให้กับอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 40,213 ชิ้น และอำเภอบ้านคา จำนวน 20,814 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ หอประชุมประจำอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply