อบจ.ราชบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโอกาสเฉลิมฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ถนนเพชรเกษม    ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี   โดยมี  นายวันชัย    ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบรี และนายศักดิ์ชัย พิศาลผล  เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี   นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563    มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

Leave a Reply