อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลให้โรงพยาบาลบ้านโป่ง

Leave a Reply