โครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง ประจำปี 2557

DSC_0053

DSC_0062

DSC_0081

DSC_0106

              นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง ประจำปี 2557 ” โดยมีนายธเนศ สมทรัพย์ นายก อบต.เขาแร้ง ให้การต้อนรับ มีรองปลัด อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภา อบต.เขาแร้ง ประธานชมรมผู้เลี้ยงบอนไซร่วมเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่1 พ.ค.2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี โดย อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ อบจ.ราชบุรีร่วมกับอบต.เขาแร้ง และชมรมบอนไซตำบลเขาแร้งจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง

Leave a Reply