อบจ.ราชบุรีจัดอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

DSC_0009

DSC_0010

DSC_0036

                  อบจ.ราชบุรีจัดอบรมโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี มีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี และนายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ รองประธานสภา อบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

Leave a Reply