การอบรมผู้นำคนพิการ ประจำปี 2557

2

4

1

3

                           อบจ.ราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีและสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้นำคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรคนพิการในจังหวัดราชบุรีให้มีความเข้มแข็ง โดยมีแกนนำคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน มีนายอำเภอสวนผึ้ง ส.อบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดอบรมระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557

Leave a Reply