A-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2557

4 3 2

 

นายวันชัยธีระสัตยกุลนายกอบจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาด้วยพระธรรมประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 ณวัดเขาวังโดยมี  นายสมเอี้ยวสุวรรณรองนายกอบจ.ราชบุรีว่าที่ร.ต. สมชายงามสุขสวัสดิ์รองผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1 ราชบุรีสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู-อาจารย์ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 57

 

 

 

 

Leave a Reply