การจัดโครงการสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557

1 2534

 

                                          นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเ 82 …พรรษา   และเพื่อผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ภูมิปัญญา และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณชน โดยมีรองนายกอบจ.ราชบุรี นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

 

 

 

 

Leave a Reply