องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี             นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี         ประจำปี 2561  ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  มีนายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการจับฉลากมอบรางวัลให้ผู้มาร่วมงาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีใส่บาตรและวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาภบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม               ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาภบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งขาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร       ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน   

อบจ.ราชบุรี มอบเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fiuorescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกน และเครื่องนึ่งและอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลดิไฮด์ระบบอัตโนมัติ

อบจ.ราชบุรีอุดหนุนงบประมาณ ปีพ.ศ.2561 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fiuorescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกน เป็นเงิน 3,999,000 บาท (รพ.ราชบุรีสมทบ 1,000,000 บาท) และเครื่องนึ่งและอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลดิไฮด์ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 580 ลิตร เป็นเงิน 3,890,000 บาท (โรงพยาบาลสมทบ 1,5000,000 บาท) รวม 2 เครื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอุดหนุนงบประมาณจำนวน 7,889,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีพิธีมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานมอบ นพ.พิเชียร  วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว มีผู้บริหารของ อบจ.ราชบุรีและโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสุจินดา พันธ์สาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและลูกเสือ ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

 

 

อบจ.ราชบุรี โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชุรี นำสมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” มีนายชยาวุธ จันทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”  และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชน     รุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป       มีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด       อย่างพร้อมเพรียง

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 ประจำปี2561

งานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน  2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานจำนวน 335,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพล โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายศักดิ์ชัย   พิศาลผล เลขานุการ นายกอบจ.ราชบุรี เป็นตัวแทนนายกอบจ.ขึ้นรับโล่ห์ผู้สนับสนุนการจัดงาน  พิธีเปิดมีกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงแสง สี เสียง ที่สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำจอมพล   การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จถ้ำจอมพล การเดินแบบผ้าไทย การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท และกิจกรรมการปีนเขา เข้าถ้ำ ปลูกคูนบนเขาจอมพล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงและการแข่งขันชกมวยไทย

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561

   

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561  นายศักดิ์ชัย วิศาลผล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันที่ระลึก   พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มีนายชยาวุธ จันทร    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดแถลงข่าวเตรียมจัดประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วย นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางเพ็ญพร พลายแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวจัดประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย     การแสดงแสง สี เสียง ที่สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำจอมพล การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จถ้ำจอมพล การเดินแบบผ้าไทย กิจกรรมการปีนเขา เข้าถ้ำ ปลูกคูนบนเขาจอมพล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงและการแข่งขันชกมวยไทย          องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 335,000 บาท

 

 

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ    รองนายก อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภา อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยสมาชิกฯ เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายบังคม  และพวงมาลา  พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ   มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันEGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีรับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันEGAT            ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2  จากนายวีรัส ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธี  มีพลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2561  ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี