อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากผ้าให้อำเภอบ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากผ้าให้กับอำเภอบ้านโป่ง มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธานรับมอบ โดยมีนายอำเภอบ้านโป่ง สมาชิกวุฒิสภาอำเภอบ้านโป่ง สมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  อบจ.ราชบุรี มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ให้กับประชาชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดราชบุรี 10 อำเภอ จำนวน 725,683 ชิ้น โดยมอบหน้ากาก จำนวน 145,017 ชิ้น ให้กับอำเภอบ้านโป่งเป็นอำเภอแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25  เมษายน 2563 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบพิธี  โดยพิธีจัดขึ้นอย่างกระชับ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.ราชบุรีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Covid-19 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จังหวัดราชบุรี

                 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Covid-19 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จังหวัดราชบุรี  มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่มีทั้งหมด 20 คัน 10 อำเภอ  โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถ ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์

อบจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์  เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ (31 มีนาคม 2563) นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้นำผู้คณะบริหาร สมาชิกฯและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาด covid-19 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น อบจ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง   โดยมี   
แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นตัวแทนรับมอบ
มีสมาชิกสภาอบจ.ราชบุรี เลขานุการนายกอบจ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                  อบจ.ราชบุรี ได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี
พ.ศ.2562  ให้แก่ให้โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน
9,660,000 บาท และทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการจัดหารถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 1 คัน  เพื่อใช้ในการเอกซเรย์ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ดูแลรักษาพยาบาลต่อไป
โดยมีพิธีมอบ ณ ชั้นล่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี   นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบพิธี  โดยพิธีจัดขึ้นอย่างกระชับ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธี มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบพิธี  โดยพิธีจัดขึ้นอย่างกระชับ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2563

                    นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2563  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี      กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารงาน เพื่อเป็นแกนนำในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสามัคคีของสตรี นำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด / อำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล สตรีอาสาพัฒนา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด/อำเภอ รวมจำนวน 140 คน จัดโครงการระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 และเดินทางไปศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้โก่งธนูโมเดล จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง  จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                    นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563  โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมต่าง ฯ ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง