อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ (พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ให้กับ CMO จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมคณะ ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทแอ็กโก คอมเมอร์ส กรุ๊ป (ตลาดศรีเมือง) มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตลาดประชารัฐให้กับผู้เข้ารับการอบรม

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมคิด อโศกสกุล อดีตประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน “รพีราชบุรี 61” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยมีนายสรพงษ์ ตรีธนะ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลจังหวัดราชบุรี มีนายชยาวุธ จันทร      ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีและในสังกัดกระทรวงยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมวางพวงมาลาในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีไปรีไซเคิลทำกระเบื้องหลังคา ECO Roof เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย

วันที่3 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหารอบจ.ราชบุรี ได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีจำนวนหนึ่งที่ไปขอรับบริจาคตามโรงเรียน ให้แก่ นางกรแก้ว เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคาผลิตภัณฑ์กระดาษและพลาสติก เพื่อเป็นการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  สำหรับโครงการนี้มีชื่อว่ากล่อง UHT รีไซเคิลได้ โดยได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ในช่วงแรกมี 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 เพิ่มขยายอีก 4 จังหวัด หนึ่งในนั้นมี ราชบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่มรวมประมาณ 600 ตัน เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งมองเห็นว่ากล่อง UHT นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้ทุกครัวเรือน ในทุกรูปแบบ เช่น นม น้ำผลไม้ กะทิ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมเพราะสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานถึง 6 เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่เย็น

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี 2561

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี 2561 ให้กับแกนนำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม โดยมีนายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโคางการดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธารม ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีสมาชิกฯหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯคณะครู -อาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

อบจ.ราชบุรีจัดทำความสะอาดและบำรุงรักษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

 

อบจ.ราชบุรีจัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และโครงการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธาน พร้อมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   ณ บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี

 

อบจ.ราชบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

อบจ.ราชบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยนก และ ปล่อย พันธ์ปลา ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

 

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดฯ ได้มีคุณธรรม-จริยธรรมและเพื่อสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป  มีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาถ่าน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2561 ณ วัดเขาถ่านธรรมเสนานี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3   นายพงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน  ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพรวมถึงการเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารศูนย์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนางสาวอรุณศรี ภูวพาณิช อัยการ คสช.ราชบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับคณะดังกล่าว  มีรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ มีนายสินชัย ทรัพย์สิน นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะนิติกรดังกล่าว จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

อบจ.ราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางเพ็ญพร พลายแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  ณ  โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

อบจ.ราชบุรีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

อบจ.ราชบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายก  อบจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธี มีรองนายก อบจ.ราชบุรี ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี           ได้จัดพิธี ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561